Vážení přátelé,

tyto chvíle jsou pro členy naší organizace velikým obratem a skokem ve vývoji obnovy našich domácích tradic. A nejen to, jsou také významným posunem na cestě k normálnímu žití podle odkazu našich předků Slovanů, Keltů a dalších významných etnik v našem kulturním základu.

V naší zemi není slovanství oficiálně respektováno jako duchovní dědictví a víra. Bylo po dlouhá léta potlačováno různými náboženskými a politickými organizacemi. Proto jsme se my, kteří se hlásíme k odkazu našich předků, rozhodli založit náboženskou společnost „Slované“. Jinak totiž nebude mít nikdy tato domorodá víra u nás, ve vlastní zemi, respekt a své místo v oficiální sféře. 

S radostí vám všem oznamujeme, že proces registrace Slovanů – náboženské společnosti byl úspěšně dokončen 7.1.2022.

Prohlášení Zdeňka Ordelta o založení organizace Slované – náboženská společnost

Vážení přátelé,

Je pro mě velikou radostí vám sdělit, že po pěti letech usilovné práce se nám podařilo s kolegy dne 7.1.2022 dokončit proces registrace naší domácí slovanské tradice, jako legálního duchovního a náboženského odkazu naší země.

Před asi sedmi lety ke mě přišla vize o založení takové organizace, která by vytvořila oficiální ochranu a záštitu pro naše duchovně-kulturní dědictví, které jsme po našich předcích zdědili. V oficiální legislativě České republiky jsem před lety nenašel jinou formu, než církev, či náboženskou společnost, která by se mohla stát oficiální. Šlo mi hlavně o to, aby stát uznal naši slovanskou tradici za rovnoprávnou s jinými duchovními směry u nás oficiálně uznanými a mohli jsme naší tradici také oficiálně obnovit a předávat dále.

Až po dalším bádání jsem s velikým překvapením zjistil, že ještě ani jedna původní, rodnověrná, či pohanká náboženská společnost nebyla v naší zemi doposud zaregistrována. Ani slovanská, keltská, či jiné  u nás původní, či pohanské směry. Tak jsem se asi před 6 lety pustil do práce a také jsem začal dávat dohromady tým, který začal pomáhat s prací tvorby Slovanů – náboženské společnosti (dále jen Slované n.s.). 

Ukázalo se, že musíme sehnat 300 podpisů lidí, kteří se k tradici hlásí, nebo jí praktikují. Začal jsem s tímto procesem slavnostně asi před 5 lety během obřadu jarní rovnodennosti Provoda na hradišti Zámka, v Praze v roce 2017. Mnoho lidí začalo dávat své podpisy, abychom naší tradici zachránili a předali českému národu. Organizoval jsem různá setkaní, působil na festivalech, kde jsem o tradici přednášel a lidé začali připojovat své podpisy. Svou činností velice přispěli členové Slovanského kruhu . Všichni jsme spojili síly na tento velice důležitý úkol. Celou práci podpořili i někteří vlastenečtí politici, kteří mi pomohli nastavit rámce celé společnosti. Ruku k dílu přidali také umělci, šamani, známé osobnosti, čeští, hudebníci, různí lidé praktikující slovanské tradice u nás a mnoho dalších lidí, kteří pochopili důležitost celé věci. Velice nám pomohla televize Cesty k sobě a Příznaky transformace a další média, díky kterým nám podpisové archy začali posílat lidé z celé České republiky. Poslední dva roky byly nejtěžší. Museli jsme neustále pracovat na velice složitých dokumentech, konečné počty podpisů byly zredukovány, protože po takové dlouhé době a práci na společnosti, již nebyly platné. Tedy jsme museli znovu požádat přátele naší slovanské tradice, aby přiipojili svůj podpis. Tato práce byla úspěšná a tak má organizace Slované – náboženská společnost nyní téměř 500 členů. Vznik Slovanů – náboženské společnosti svými podpisy ve výsledku podpořilo téměř 500 lidí a mnoho dalších nám drží palce, abychom tuto práci dotáhli do zdárného konce. Když jsme pracovali již s konečným týmem přípravného výboru kolegů ze Slovanského kruhu, z.s., hlavně s Jakubem Krejčířem a mým přítelem z Moravy Ondřejem Palíkem, který je slovanský kněz, pochopil jsem, proč tento proces ještě nikdo s z kolegů z pohanských tradic v ČR registraci nedokončil. Bylo to velice složité a detailní ladění jak základního dokumentu Slovanů n.s., tak ji detailní práce na tom, jak naší již žijící duchovní tradici podat tak, aby byla její oficiální forma v souladu se zákony ČR. Dokument byl během posledních 2 let nesčíslněkrát vrácen jako nedostačující, bylo to velice náročné ho neustále měnit a vylepšovat. Také jsem si uvědomil, že se ještě nikomu nepodařilo v minulosti dát dohromady více než 300 lidí, kterí by se na výsledné formě shodli.

 My jsme to však nevzdali. Byli jsme vystavení různým kritikám, útokům a já jsem se nestačil divit, jak se někteří lidé, kteří nepochopili důležitost této práce změnili. neustále nás napadli a stěžovali nám už tak velice složitou práci. Bylo to tvrdé. Ale my jsme se dohodli, že to dáme a v potu tváře, dnem i nocí, jsme na výsledné formě pracovali. Vydrželi jsme to hodně díky tomu, že tu byla veliká spousta lidí, kteří nás mají rádi a neustále nás podporovali. A za to jsem nesmírně vděčný.

Velice napínavý moment nastal, když byl Ministerstvem kultury ČR zadán úkol přednímu odborníkovi na religionistiku u nás Doc. PhDr. Zdeňku Vojtíškovi Th.D. který měl posoudit, zda naše již žijící slovanská tradice a její duchovno plní podmínky dané zákonem České republiky. Nakonec na základě obřadů, které se Slovanským kruhem pořádáme již několik let, mé mnohaleté tvrdé práce v tomto poli, vypracoval tento odborník konečný znalecký posudek.  Pan Vojtíšek vykonal úžasnou práci, která je velice cenná díky své střízlivosti a zaměřením se na reálně fungující aspekty naší tradice a lidí, kteří jí u nás praktikují. Její závěr byl příznivý a nám se velice ulevilo, protože tím mohla jít naše práce do finále, tedy k registraci ministerstvem kultury ČR. Po dvou letech konečně naše Ministerstvo kultury uznalo správnost a bezchybnost dokumentu a s velikou radostí jsme vstoupili do procesu registrace. Asi si umíte představit, co jsme všechno museli absolvovat, abychom to celé dokončili. Znovu bych to už asi nedokázal. Bylo to ohromné úsilí, když nepočítám mojí asi 16-ti letou práci nastudování a hlavně praxi slovanské tradice týkající se našeho česko, moravsko, slezského území.

Speciální poděkování patří i právníku Ministerstva kultury ČR, Odboru Církví a náboženských společností, JUDr. Aleši Jahodovi, který byl naším průvodcem celým procesem a díky kterému byl náš dokument doslova vybroušen do dokonalosti, což se nám jistě nyní bude hodit.

Během celého procesu jsem viděl přijít a odejít veliké množství lidí, právníky, kteří si s tématem nedokázali poradit, jak to bylo složité, ale všem, do jednoho patří mé poděkování, protože každý z nich posunul celou věc blíže svému cíli.

Za pomoc při záchraně a za to, že přiložili ruku k dílu při procesu registrace naší domácí západo -slovanské tradice, jako duchovně-kulturního dědictví ČR bych osobně rád poděkoval těmto kolegům:

Bc. Jakubu Krejčířovi, Bc. Ondřeji Palíkovi, Ing. Petru Kadaníkovi, Milanu Daněčkovi, Aleši Pokornému, Bc. Marianne Gorroňové, Bc. Janu Kročovi, Tomáši Haškovi, Mgr. Lukáši Kovářovi, Bc. Nami Marii Ladě, Svatavě Kollmanové, právníkům, kteří nám pomáhali, speciálně právní kanceláři pana Mgr. Radka Jilga, internetové televizi Cesty k sobě a Alžbětě Šorfové, internetové televizi Příznaky transformace a Evě Brožové, Lukáši Uhlířovi a našim dalším podporovatelům, Jiřímu Růžičkovi za Slovensko, členům European Congress of Ethic Religion a Rodového slovanského sněmu za mnoho rad a inspirace, členům naší Školy slovanských tradic- Česká stezka.

Speciální dík patří všem, kteří neváhali a svými podpisy toto celé umožnili.

A co bude dál? Pojďme si společně užít to, že si naši původní domorodou, dnes nazývanou ,,pohankou,, tradici můžeme doma obnovit a tak léčit a rozvíjet náš vztah k nám samotným, k naší komunitě, společnosti, k matce zemi, přírodě a tak k posvátným silám, které naší zemi již po tisíciletí ochraňují.

Obnovíme naše posvátné obřady a oslavy, tance, písně, práci bylinami, léčení, domácí porody, léčení pomocí bylin, mystiku, rozvoj vědomí, umění práce s jemnohmotnými silami, slovanskou astronomii, astrologii, architekturu, symboliku, umění slovanské pohostinnosti, které dobře známe a další její aspekty ve svobodě a rozkvětu. 

Naše západo-slovanská tradice byla předmětem zkoumání a práce záchrany naší slovanské duše velikány, jako byl Alfons Mucha, Lubomír Niederle, Čeněk Zíbrt, Božena Němcová, František Palacký, Alois Jirásek, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Jiří Růžička, Jan Máchal, Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a spousta dalších velikánů naší kultury a země.

Díky našim předkům a jejich urputné práci jsme my jejich děti měli dostatek materiálů pro obnovu naší duchovní tradice.

Vše je nyní v našich rukách, zacházejme s naší tradicí moudře a s láskou.

Kéž slouží všem generacím naší krásné země české, moravské a slezské, jak tomu bylo po

pokolení.

Sláva rodu!

Za tým Slovanů – náboženské společnosti,

Zdeněk Ordelt

předseda přípravného výboru Slovanů – náboženské společnosti

zakladatel organizace a otec myšlenky

O dalších krocích při obnově naší tradice vás budeme oficiálně informovat do 15..2022.

Budou to hlavně:

Jak si založit svoji oficiální lokální slovanskou obec Jak se naučit naší slovanskou tradici a praktikovat ji se svou rodinou a přáteli, ve svém místě bydliště, či ve své komunitě.

Své dotazy pište na: slovanens@gmail.com

Děkujeme 

Milí přátelé,

je to již přes 17 let, co se snažím o obnovu našich kořenů, naší, nejen slovanské, spirituality. Na této cestě jsem uviděl, jak to vypadá, když lidem vezmou vědomí jejich etnického původu. Viděl jsem to v Evropě i v Americe. Je to doprovázeno úpadkem morálních, duchovních a etických hodnot. Zároveň jsem zažil u amerických kmenů, jako jsou třeba Huicholové, Mayové nebo Aztékové, jakou sílu mají původní tradice, naplno propojené s duší etnika a se zemí, kde žijí. Byl jsem tak ohromen z jejich síly, že jsem se rozhodl pokusit se o obnovu naší tradice, tedy v prvé řadě té slovanské. Vychází z ní náš jazyk, lidové zvyky a slovesnost, báje a přírodní moudrost. Je to právě naše duchovnost, která se jako první stala předmětem útoku mocenských režimů – církevních, komunistických atd.

A kde jsme s touto prací nyní? Po 10 letech práce jsem založil dvě organizace, zabývající se výzkumem, obnovou a předáváním naší původní tradice. Tou druhou je Slovanský kruh. V rámci této organizace jsme již zaštítili dva světové kongresy a desítky akcí zaměřených na slovanství a naši domorodou kulturu. Nyní zde máme nově založenou náboženskou společnost – Slované. Pojďme společně spojit síly při obnově naší původní tradice a před naše kulturně duchovní kořeny nejen dospělým, ale hlavně dětem.

Děkujeme za vaši přízeň a podporu všem našim aktivitám.

Zdeněk Ordelt,
zakladatel Slovanského kruhu

slovansky_kruh_logo400

Slované n.s. mají za cíl začít pracovat na těchto bodech, které mohou pomoci naší společnosti:

 1. Začlenění duchovního odkazu a obsahu učení Slovanů do legální spirituality u nás.
 2. Přehled o slovanské spiritualitě a svátcích dostupný pro veřejnost
 3. Legální slovanské svatby
 4. Legální slovanské pohřby a přírodní pohřebiště
 5. Výzkum a zachování původních přírodních medicínských postupů dle našich slovanských předků.
 6. Ochrana tradičních míst síly spojených se slovanstvím a s přírodním duchovním odkazem našich předků
 7. Ochrana posvátných vodních zdrojů spojených se slovanskou tradicí
 8. Možnost vstupu slovanským kněžím a kněžkám do věznic a nemocnic pro pomoc lidem v krizových životních situacích
 9. Podpora lesních školek a škol zaměřených na zdravý vztah k přírodě a tradici, předávání intuitivní moudrosti a podpory přirozeného vývoje dětí
 10. Zavedení vzdělávacích programů o domorodých tradicích do škol
 11. Posilování etických hodnot mezi lidmi
 12. Posilování ekologického myšlení a trvale udržitelného rozvoje
 13. Možnost konání oslav Slovanů v jejich posvátných místech, oslav spojených s přírodními cykly a s přelomovými událostmi ve životě člověka (přechodové rituály).
 14. Pomoc při realizaci všech typů původních tradičních oslav v regionech
 15. Registrace slovanských svátků do fondu kulturního dědictví ČR a UNESCO
 16. Získání podpory od státu pro založení nových obřadních míst v regionech
 17. Získání podpory státu a ministerstva kultury pro ochranu, rozvoj, předávání a zajištění uchování kulturních hodnot slovanství pro budoucí generace v naší zemi
 18. Podpora vzniku regionálních slovanských komunit/občin
 19. Dosažení statusu náboženské menšiny získáním 30 000 podpisů
 20. Spolupráce s ostatními rodovými organizacemi v rámci slovanství i mimo něj, které jsou v souladu s etickým kodexem ECER 2014
 21. Vytvoření kulturních zařízení pro výuku a studium tradičních znalostí, dovedností a hodnot
 22. Tisk a distribuce knih s tématikou slovanství a dalších domorodých duchovních tradic v ČR
 23. Podpora revitalizace dalších domorodých kulturních dědictví za použití námi vytvořené revitalizační metodiky. (Keltové apod.)
 24. Registrace původních svátků jako státních, tak jako je to např. u křesťanských. Jako studijní předlohu můžeme použít model státních svátků Lotyšska a Litvy.

Naším cílem je také pomoci bohatému moravskému folkloru k znovunalezení kontaktu s fundamentální slovanskou spiritualitou v něm ukrytou. Tak budeme postupně schopni vytvořit autentickou přírodní tradici založenou na indoevropských základech v kombinaci s lokálními kolority. A toto kulturní bohatství, které léčí naše kořeny, identitu a duchovní sílu budeme moci předat našim dětem. Ty budou moci vyrůstat obklopení rodinou, spřízněnými lidmi, přírodou a živým duchaplným prostředím, namísto bezcitného konzumního systému.

Děkujeme vám všem za podporu.

Vaše údaje, kterými jste podpsali petici, jsou pod přísnou ochranou o osobních údajích naší organizace Slovanský kruh z.s..

Srdečně zdraví všechny
Zdeněk Ordelt,
spoluzakladatel a ředitel organizace

Dne: 27.11.2017

Slovanský kruh, z.s.
E-mail: info@slovanskykruh.cz
Web: http://www.slovanskykruh.cz

Slovanský kruh, z.s., Jakub Krejčíř, Braunerova 2325/10, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00

slovansky_kruh_logo400